Dotacje na fotowoltaikę dla rolników 2021: przegląd dofinansowań, ulg i możliwości

Porady
Dotacje na fotowoltaikę dla rolników

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników cieszą się ogromnym i stale rosnącym zainteresowaniem. Nic w tym dziwnego – jeśli jest szansa na otrzymanie zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych, dlaczego by z niej nie skorzystać? Warto wiedzieć jednak, z jakich form wsparcia finansowego można korzystać w 2021 roku. W naszym wpisie prezentujemy przegląd dofinansowań, ulg i możliwości obowiązujących w roku 2021. Wszystkich zainteresowanych rolników zapraszamy do lektury!

Agroenergia dla rolników

Agroenergia to popularny program dofinansowania fotowoltaiki przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tej atrakcyjnej formy dofinansowania? Sprawdziliśmy to!

 • Program Agroenergia dedykowany jest osobom fizycznym z prawem własności do nieruchomości rolnych i osobom dzierżawiącym te tereny. 
 • Przysługuje również tym, którzy posiadają gospodarstwo rolne i prowadzą je osobiście przez co najmniej rok przed rozpoczęciem starań o dotację. 
 • O dofinansowanie starać się mogą także rolnicy planujący uruchomienie instalacji OZE i posiadający gospodarstwo o wielkości co najmniej 1 hektara, nie większe jednak niż liczące 300 hektarów. 
 • O dotację mogą ubiegać się również ci, którzy są osobami prawnymi i przynajmniej przez rok prowadzili działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych.

Warto podkreślić jednak, że możliwość dofinansowania fotowoltaiki dla rolników w ramach programu Agroenergia przysługuje wyłącznie wówczas, gdy mowa o pozyskaniu środków na montaż nowej instalacji

Pieniądze nie zostaną przyznane w sytuacji, gdy inwestor chciałby zmodernizować posiadaną fotowoltaikę lub ją rozbudować. Korzystając z puli środków dostępnych w ramach programu Agroenergia, rolnicy mogą starać się o dotację na zakup i montaż instalacji PV o mocy nieprzekraczającej 50 kW, ale nie mniejszej niż 10 kW. Ponadto środki uzyskać można także na system łączący fotowoltaikę lub instalację wiatrową z pompą ciepła. Warto zaznaczyć jednak, że w przypadku wyboru konstrukcji hybrydowej konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego.

Jak wysokie dofinansowanie fotowoltaiki mogą otrzymać rolnicy w ramach programu Agroenergia? Dotacja wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych planowanego przedsięwzięcia, jeśli mowa o instalacji PV o mocy od 10 do 30 kW, i nie może wynieść w tym przypadku więcej niż 15 000 zł. Do 25 000 zł wzrasta zaś dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 30 do 50 kW. W takim przypadku jednak dotacja nie może wynieść więcej niż 13% kosztów inwestycji.

Warto też wiedzieć, że w ramach programu Agroenergia rolnicy mogą otrzymać zarówno wsparcie finansowe o charakterze bezzwrotnym, jak i pożyczkę, którą z czasem trzeba będzie zwrócić.

Atrakcyjna ulga inwestycyjna

Rolnicy zainteresowani montażem ekologicznej instalacji fotowoltaicznej w 2021 roku skorzystać mogą również z ulgi podatkowej. 

Jej wysokość wynosi 25% poniesionych i udokumentowanych wydatków. Korzystnym zapisem w przepisach jest to, że z odpisów od podatku można korzystać przez 15 lat od momentu poczynienia inwestycji. 

Warte podkreślenia jest to, że ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z żadnymi innymi dotacjami oraz ulgami. Tym samym rolnik, który zdecyduje się na skorzystanie z tych benefitów, nie będzie mógł ich połączyć ze wsparciem w innej formie.

Wysokość podatku VAT dla rolnika

Inwestycja w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej przez rolnika wiązać się będzie z zastosowaniem tejże konstrukcji. Czemu to jest aż tak ważne? Wynika z tego, że użytkowanie fotowoltaiki w różnych celach wiąże się z koniecznością zapłacenia niższego lub wyższego podatku. I tak zmniejszony do 8% podatek VAT przysługuje tym rolnikom, którzy zdecydują się na instalację PV służącą wyłącznie celom domowym i niezwiązanym z prowadzoną działalnością rolniczą. 

Z kolei podatek VAT w standardowej wysokości 23% obowiązuje tych, którzy zdecydują się na montaż fotowoltaiki w celu generowania energii elektrycznej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

„Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” – czy także dla rolnika?

Wśród możliwości dofinansowań fotowoltaiki znaleźć można także takie programy, jak „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”. Te dedykowane są osobom fizycznym. Czy jednak może z nich skorzystać także rolnik?

 • Okazuje się, że prowadzenie działalności rolniczej nie jest ograniczeniem prawa do skorzystania z właśnie wymienionych programów. Aby jednak otrzymać pozytywną decyzją o przyznaniu środków finansowych, należy złożyć wniosek jako osoba fizyczna, która chciałaby produkować energię na własne potrzeby. 
 • Energia cieplna pozyskana w ten sposób nie będzie mogła służyć celom związanym z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 
 • Ciekawostką jest to, że nie ma przeciwwskazań do tego, aby podczas procesu wnioskowania o dofinansowanie jako źródło dochodu wpisać fundusze otrzymywane w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Skoro rozwialiśmy już wątpliwości związane z możliwością otrzymania dotacji w ramach dwóch wymienionych programów, warto też wiedzieć, jak wysokie może być to wsparcie finansowe. Wnioskodawcy składający wniosek w ramach programu „Mój Prąd” przed 2021 rokiem otrzymać mogli dofinansowanie w wysokości 5 000 zł na montaż instalacji PV o mocy od 2 do 10 kWp.

Zgodnie z zapowiedziami ministra klimatu i środowiska, Michała Kurtyki, program „Mój Prąd” w 2021 roku ma zostać zasilony środkami z funduszy europejskich. Wiadomo również, że do końca pierwszego półrocza bieżącego roku potrwa jeszcze weryfikacja wniosków złożonych do 6 grudnia 2020 roku. Dopiero po zakończeniu oceny złożonych wniosków możliwe będzie otwarcie trzeciego naboru w ramach programu „Mój Prąd”. Data planowanego rozpoczęcia przyjmowania wniosków na 2021 rok przypada na 1 lipca bieżącego roku. Warto dodać, że w 2021 roku w ramach programu „Mój Prąd” będzie można uzyskać dopłatę również na zakup i montaż: 

 • pomp ciepła, 
 • pieców elektrycznych, 
 • ładowarek do samochodów elektrycznych, 
 • magazynów energii 
 • oraz magazynów ciepła.

Z kolei wśród głównych założeń programu „Czyste Powietrze” znajduje się zapis, że wysokość możliwego do otrzymania dofinansowania uzależniona będzie od wysokości dochodów osoby fizycznej, czyli beneficjenta. Środki mają być przyznawane do 2027 roku.

Kto może z nich skorzystać? Są dwie opcje. 

 • Pierwsza zakłada, że beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego, posiadającego własną księgę wieczystą. Wysokość rocznych zarobków beneficjenta w takim przypadku nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł. 
 • Druga opcja dotyczy nie tylko osób fizycznych, ale i firm. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą wykazać jednak większego przychodu niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę. Z kolei maksymalny dochód osoby fizycznej nie może przekroczyć 1960 zł na osobę. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego wysokość dochodu dodatkowo spada i wynosi 1400 zł.

Warto podkreślić, że program „Czyste Powietrze” jest zintegrowany z programem „Mój Prąd”. Do tego wystarczy złożenie tylko jednego wniosku, by można było skorzystać z obu dofinansowań.

Programy regionalne

Osoby starające się o uzyskanie dotacji na fotowoltaikę mogą otrzymać także wsparcie od gminy. W wielu regionach Polski funkcjonują różnorodne programy regionalne, jednak wysokość dopłat czy warunki ich uzyskania mogą się znacznie różnić. Warto mieć to na uwadze i jeszcze przed złożeniem wniosku dokładnie zapoznać się ze szczegółowymi zasadami przyznawania środków finansowych. Do tego należy pamiętać też o tym, że czas rozpatrywania wniosków jest dość długi. Warto więc uwzględnić spory czas oczekiwania na przyznanie dotacji.

Dofinansowanie fotowoltaiki w 2021 roku – czy warto?

Montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie

Z możliwości dofinansowania fotowoltaiki dla rolnika w 2021 roku warto skorzystać z kilku powodów.

 • Najważniejszy dotyczy zmniejszenia kosztów instalacji PV. Oczywiste jest to, że im szybciej zwróci się koszt poniesionej inwestycji, tym dłużej fotowoltaika będzie zarabiać sama na siebie. Dodatkowo przy skorzystaniu z atrakcyjnej dotacji znacznie zmniejszy się też czas spłaty inwestycji, który może zostać skrócony nawet o kilka lat.
 • Do tego, z wykorzystaniem instalacji PV w rolnictwie można mówić o prowadzeniu gospodarstwa eco-friendly
 • Ponadto wdrożenie nowoczesnych rozwiązań podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego będzie skutkować też optymalizacją kosztów działalności i możliwością gromadzenia oszczędności przy zachowaniu najwyższej jakości finalnych produktów.

Warto rozważyć więc wszystkie możliwości w kwestii uzyskania atrakcyjnych dotacji na zakup i montaż fotowoltaiki w gospodarstwie rolnym. Dostępnych opcji jest co najmniej kilka – z pewnością będzie z czego wybierać, a korzyści z fotowoltaiki będą wieloletnie. Do tego warto zauważyć, że wybór finansowania zakupu instalacji PV przez rolników wiązać się będzie też z dużymi oszczędnościami kosztów eksploatacji prądu. Mowa o oszczędnościach sięgających nawet 20% wszystkich ponoszonych przez rolnika kosztów. To naprawdę dużo!

Do tego posiadanie instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym pozwoli na sukcesywne wprowadzanie coraz większej liczby w pełni zautomatyzowanych rozwiązań. To zaś w dłuższej perspektywie czasu sprawi, że praca rolnika będzie nie tylko wydajniejsza, ale również bardziej komfortowa.

Pewne pozostaje więc to, że warto szukać atrakcyjnych możliwości dofinansowania i dotacji na fotowoltaikę dla właścicieli gospodarstw rolnych! Jeśli chcesz porozmawiać z naszym doradcą na temat instalacji fotowoltaicznej, która zapewni Ci bezpieczeństwo finansowe, techniczne i elektryczne, skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego – oddzwonimy.

Udostępnij

Ostatnie artykuły