Fotowoltaika a podatek dochodowy: jak obliczyć i ile można zyskać?

Porady
Fotowoltaika a podatek dochodowy

Instalacje fotowoltaiczne w Polsce cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem inwestorów nie tylko ze względu na nieustannie drożejący prąd. Decyzja o zakupie i montażu niezawodnego systemu PV wiąże się też z możliwością odliczenia kosztów tego rodzaju inwestycji od podatku dochodowego. Jak obliczyć wysokość podatku i ile można zyskać? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znaleźć można w naszym wpisie. Zainteresowanych tym tematem zapraszamy do lektury!

Ulga na fotowoltaikę – co warto o niej wiedzieć?

Najpopularniejszą formą ulgi przysługującej przy instalacji PV pozostaje ulga termomodernizacyjna. Z tej skorzystać mogą ci inwestorzy, którzy decydują się na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych po 1 stycznia 2019 roku. Wspomniany rodzaj odliczenia od podatku przysługuje zarówno podatnikom rozliczającym się z Urzędem Skarbowym według skali podatkowej 17 % i 32%, jak również i tym, którzy rozliczają się według założeń podatku liniowego w wysokości 19%. Do tego na atrakcyjne odliczenie fotowoltaiki od podatku liczyć mogą także osoby opłacające ryczałt od przychodów zaliczanych do ewidencjonowanych. 

Ważne jest też to, że z atrakcyjnej ulgi termomodernizacyjnej skorzystają nie tylko inwestorzy, którzy zdecydowali się na montaż instalacji PV na dachu budynku. Z równie dużym powodzeniem fotowoltaika może być zamontowana na innym budynku (np. garażu lub budynku gospodarczym), byle w efekcie służyła potrzebom obiektu mieszkalnego. 

Warto również wiedzieć, że odliczenie instalacji PV od podatku jest dostępne tylko dla tych podatników, którzy są właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Obiekt ten jednak nie musi być budynkiem wolnostojącym – ulga termomodernizacyjna przysługuje również na inwestycje poczynione w obiekcie będącym elementem zabudowy szeregowej lub grupowej. Jednocześnie warto podkreślić, że w takim budynku powierzchnia lokalu użytkowego może wynosić jedynie do 30% całkowitej powierzchni domu.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Z odliczenia kosztów inwestycji w instalację PV skorzystać mogą te osoby, które zmieniają całkowicie lub częściowo źródło energii na odnawialne. Co ciekawe, przepis ten działa nie tylko w przypadku fotowoltaiki, ale również decyzji o zakupie i montażu pompy ciepła. Warto jednak podkreślić, że w praktyce podatnicy zdecydowanie częściej korzystają z ulgi przy inwestycji w system PV. Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystają także ci, co dokonują inwestycji związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię zużywaną na ogrzewanie budynku lub podgrzanie wody użytkowej. Z odliczenia od podatku dochodowego skorzystają również podatnicy ulepszający budynek w celu zmniejszenia zużycia strat energii pierwotnej przez lokalne sieci ciepłownicze.

Ile wynosi zwrot podatku za fotowoltaikę?

Aby można było skorzystać z atrakcyjnego odliczenia instalacji fotowoltaicznej od podatku, należy wiedzieć, ile wynosi kwota wydatków na jednego podatnika. Ta nie może przekroczyć 53 000 zł i obowiązuje także, gdy dany inwestor jest właścicielem kilku domów jednorodzinnych. 

Warto dodać, że w przypadku małżonków, na każdego z nich przypada taka właśnie kwota – małżonkowie mogą więc liczyć na odliczenie łącznie nawet 106 000 zł. Podobnie jest z limitem ulgi termomodernizacyjnej przysługującej kilku współwłaścicielom budynku mieszkalnego – wówczas każdy z nich ma prawo do skorzystania z odliczenia nieprzekraczającego kwoty 53 000 zł.

Kiedy nie odliczymy paneli fotowoltaicznych od podatku?

Będąc przy temacie odliczenia fotowoltaiki od podatku dochodowego, warto też wiedzieć, kiedy na pewno nie skorzysta się z ulgi termomodernizacyjnej. Uldze nie podlegają wydatki w żaden sposób zwrócone już podatnikowi, w tym np. sfinansowane ze środków unijnych lub państwowych. Wyjątkiem jest tylko program “Czyste Powietrze”. Dotacje pozyskane z tego programu nie są zaliczane do dochodu uzyskanego przez podatnika.

Czy niewykorzystana ulga na instalację PV przepada?

Odliczenie od podatku fotowoltaiki możliwe jest niekoniecznie w pierwszym roku po zakończonej inwestycji. 

  • W przypadku, gdy kwota odliczenia przekracza wysokość rocznego dochodu podatnika, możliwe jest skorzystanie z niewykorzystanej ulgi w kolejnych latach podatkowych. 
  • Warto jednak wiedzieć, że podatnik na odliczenie inwestycji od podatku dochodowego ma 6 lat, począwszy od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek na instalację PV. 
  • Co więcej – inwestycja związana z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych powinna być zakończona w terminie 3 lat od pierwszego wydatku. Jednak gdy prace termomodernizacyjne nie skończą się przed upływem trzeciego roku kalendarzowego, wówczas podatnik będzie zobowiązany do zwrócenia całej ulgi, z której do tego czasu skorzystał. Taka sytuacja jednak przy fotowoltaice nie ma miejsca, bo montaż całej instalacji trwa zazwyczaj maksymalnie kilka dni.

Jak obliczyć wysokość ulgi na fotowoltaikę?

Aby można było z sukcesem ustalić wysokość wydatków poniesionych na instalację paneli fotowoltaicznych, należy wziąć pod uwagę kwoty brutto przedstawione na fakturach. Taka sytuacja ma miejsce, gdy podatek VAT nie został odliczony wcześniej. Wówczas też odliczeniu podlegają koszty zakupu urządzeń oraz usług związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Wyliczając wysokość kwoty, którą można odliczyć od fotowoltaiki dzięki uldze, należy obliczyć podatek z łącznej kwoty wydatków poniesionych na prace termomodernizacyjne. W sytuacji, gdy wydatki te przekroczyły kwotę 53 000 zł, odlicza się podatek wyłącznie od tej kwoty. 

Będzie to więc 19% według skali podatku liniowego z 53 000 zł i kolejno 17% lub 32%, bądź też stosowna wartość procentowa podatku rozliczanego na zasadach ryczałtu (2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% lub 20%).

Fotowoltaika a odliczenie od podatku

Warto również wiedzieć, jak odliczyć fotowoltaikę od podatku. Jakich formalności należy dopełnić, aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Otóż do wszelkiego rodzaju odliczeń wykorzystuje się formularz PIT/O. Dokument ten jest załącznikiem nie tylko dla najpopularniejszych deklaracji PIT-36 i PIT-37, ale również dla deklaracji PIT-36L oraz PIT-28. Tu warto dodać, że odliczenia podatkowego dokonuje się w formularzu podatkowym za rok, w którym poniosło się koszty związane z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych, stanowiących element instalacji PV. Należy też podkreślić, że w takim przypadku liczy się data zakupu elementów instalacji fotowoltaicznej oraz data zakupu usługi związanej z montażem tego systemu.

Prawo obowiązujące w Polsce nie wymaga, by do rocznej deklaracji podatkowej podatnik dołączał faktury czy rachunki potwierdzające zakup paneli fotowoltaicznych. Pamiętać należy jednak o obowiązku przechowywania tych dokumentów przez 5 lat. Tyle wynosi w naszym kraju okres przedawnienia podatkowego, które liczone jest od końca roku kalendarzowego, w jakim upłynął termin płatności podatku.


Warto podkreślić, że skorzystanie przez inwestora z atrakcyjnej ulgi termomodernizacyjnej pozwoli na znaczne skrócenie czasu zwrotu kosztów poniesionych na tę inwestycję. Pewne jest więc to, że z takiego przywileju warto skorzystać, bo wiąże się on z realnymi korzyściami finansowymi. Do tych dodatkowych zaliczyć należy również pełne uniezależnienie się od zewnętrznego dostawcy prądu. Ponadto należy wspomnieć o niższych rachunkach za prąd. Nie bez znaczenia dla wielu współczesnych inwestorów jest także przyczynianie się do dbałości o środowisko naturalne.

Udostępnij

Ostatnie artykuły