...

Fotowoltaika a rozliczanie z zakładem energetycznym: w jaki sposób przebiega?

Porady
fotowoltaika a rozliczanie z zakładem energetycznym

Ostatnie lata w Polsce pokazują, że zainteresowanie inwestycją w nowoczesne panele fotowoltaiczne stale rośnie. Trend ten nie będzie się zmniejszał. Co więcej – nawet pojawienie się koronawirusa nie sprawiło, że sektor miałby zacząć rozwijać się wolniej.

Prognozuje się, że w 2021 roku nastąpi znaczny wzrost przyłączonych instalacji fotowoltaicznych – mowa o wzroście na poziomie nawet 68% w stosunku do roku 2020.

instalacja fotowoltaiczna

Dlaczego warto zainwestować w instalację fotowoltaiczną? Jakie są zasady rozliczania się z zakładem energetycznym? Jak przebiega zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej?

Na te i wiele innych pytań związanych z rozliczaniem fotowoltaiki odpowiadamy w naszym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Fotowoltaika – wzrost cen prądu niestraszny

Każdy nowy rok przynosi podwyżki w wielu dziedzinach życia. Nie inaczej będzie z rokiem 2021, w którym cena prądu zdecydowanie wzrośnie. Wszystko przez to, że na wysokość rachunków wpłyną nowe opłaty. O jakich mowa?

To przede wszystkim tak zwana opłata mocowa. Będzie ona obowiązywać wszystkich – od firm, po gospodarstwa domowe, które nie będą mogły liczyć na żadne rekompensaty.

Pocieszające pozostaje oczywiście to, że w 2021 roku nadal będzie można skorzystać z programów wspierających rozwój OZE – mowa m.in. o programach „Czyste powietrze” czy „Mój prąd” (ma on zostać dodatkowo rozbudowany). Z pewnością jednak najlepszą i najbardziej rozsądną inwestycją będzie zakup instalacji fotowoltaicznej. Ta pozwoli na obniżenie rachunków za prąd nawet o 90%. Oszczędności tego rzędu będą mieć ogromne znaczenie!

Jakich formalności dopełnić, zgłaszając instalację fotowoltaiczną?

formalności z zakładem energetycznym

Aby można było prawidłowo zgłosić instalację fotowoltaiczną do zakładu energetycznego, trzeba pamiętać o przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów.

Cała procedura zgłoszenia trwa około 30 dni, a przystąpić do niej można wówczas, gdy panele fotowoltaiczne zostały już poprawnie zamontowane przez wykwalifikowanych pracowników.

We wniosku o przyłączenie instalacji do sieci należy podać m.in.:

  • dane właściciela mikroinstalacji,
  • określić rodzaj obiektu i wskazać źródła energii pierwotnej,
  • podać dane techniczne mikroinstalacji
  • oraz szacowane obliczenia dotyczące planowanej produkcji energii elektrycznej. 

Pozytywna weryfikacja złożonego wniosku skutkuje nieodpłatną wymianą licznika jednokierunkowego na licznik dwukierunkowy. Zajmie się tym zakład energetyczny. Po otrzymaniu certyfikatu przystosowania sieci do przyłączenia mikroinstalacji będzie trzeba wypełnić oświadczenie o przekazywaniu informacji do sieci. I choć ten proces może wydawać się skomplikowany, w rzeczywistości jest dość prosty i nie powinien potrwać dłużej niż 30 dni.

Rachunek za prąd po instalacji fotowoltaiki

Dokumentem stwierdzającym zobowiązanie płatnicze w stosunku do zakładu energetycznego jest rachunek za prąd. Na ten powszechnie znany dokument składa się kilka podstawowych opłat stałych (opłata handlowa, przejściowa, abonamentowa, sieciowa oraz opłata OZE) oraz opłat zmiennych (zmienna sieciowa oraz opłata jakościowa). Po podłączeniu instalacji fotowoltaicznej składnikami rachunku za energię elektryczną będą wyłącznie niewielkie opłaty stałe ponoszone na rzecz operatora. Te wynoszą od kilku do maksymalnie kilkunastu złotych miesięcznie. 

Rachunek za prąd wystawiony dla prosumenta wygląda jednak nieco inaczej:

  • Składa się on z danych przedstawiających odczyt licznika na początku oraz na końcu okresu rozliczeniowego.
  • Uwzględnia również sumę pobranej oraz wprowadzonej do sieci energii elektrycznej.
  • Ponadto na dokumencie będzie można znaleźć dane o energii czynnej pobranej, energii czynnej oddanej, saldzie energii oraz magazynie energii.

Energia czynna pobrana będzie wyrażeniem wartości tej energii, której nie wyprodukowała instalacja fotowoltaiczna, a było na nią zapotrzebowanie.

Energia czynna oddana to z kolei ilość energii wyprodukowanej przez instalację, ale niewykorzystanej na bieżące potrzeby.

Zaś saldo energii to nic innego jak wyliczenie wartości zużytej i wyprodukowanej energii elektrycznej – wszystko na podstawie dokonanych odczytów licznika z uwzględnieniem bilansowania.

Z kolei pod nazwą magazyn energii otrzymuje się informację o tym, ile energii można wykorzystać przez kolejne 365 dni.

Niższy rachunek za prąd

oszczędności z fotowoltaiki

Optymalnie zaproponowana i odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna generuje ogromne oszczędności. Ważne jednak, by została dopasowana do naszych potrzeb przez wysokiej klasy specjalistów z branży.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii z powodzeniem można pokryć niemal 100% rocznego zapotrzebowania na prąd.

Skąd taka duża skuteczność fotowoltaiki i pewność, że wyprodukowanej energii wystarczy na cały rok? Stąd, że w okresie jesienno–zimowym, kiedy słońca jest mniej, można wykorzystać nadwyżki energii powstałej w miesiącach o dużo większym natężeniu promieniowania słonecznego.

Jak wybrać korzystny okres rozliczeniowy w fotowoltaice?

Okresem rozliczeniowym jest czas między dwoma kolejnymi odczytami licznika – te służą do skutecznego obliczenia należności.

Przy tradycyjnych rachunkach za prąd najczęściej występują jedno-, dwu-, sześcio- lub dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe. Który z nich jest najkorzystniejszy dla prosumenta, który zainwestował w instalację fotowoltaiczną?

Zdecydowanie najlepsze będzie wybranie okresu rozliczeniowego półrocznego lub rocznego. Dlaczego? Warto podkreślić, że ilość wyprodukowanej energii przez panele fotowoltaiczne nie jest stała – zmienia się w ciągu całego roku. Zdecydowanie najwięcej energii, wraz z nadwyżkami, otrzymuje się w miesiącach letnich.

Energię zgromadzoną w sieci można później z powodzeniem odebrać w miesiącach o niższej produkcji. Warto pamiętać też o tym, że właściciel mikroinstalacji ma rok na rozliczenie nadmiaru wyprodukowanej energii – czas ten liczony jest od momentu wprowadzenia jej do sieci.

Należy też dodać, że wraz z krótszym okresem rozliczeniowym, wyższa może być opłata abonamentowa. Ta z kolei jest związana głównie z koniecznością częstszego odczytywania licznika.

Korzyści dla prosumentów

korzyści dla prosumentów

Czy każdy inwestor od razu staje się prosumentem? Niekoniecznie. Ten przywilej przysługuje przede wszystkim osobom prywatnym, właścicielom gospodarstw rolnych oraz tym przedsiębiorcom, którzy wybiorą inwestycję w zakup paneli fotowoltaicznych o mocy nieprzekraczającej 50 kWp. Do tego prosumentem będą te podmioty, które jednocześnie są producentami energii oraz jej odbiorcami (konsumentami). 

Prosumenci mogą korzystać z opłacalnego systemu opustów. O jakich korzyściach jest mowa? To bezgotówkowe rozliczenia energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną i pobranej z zakładu energetycznego. Aby stać się jednoczesnym producentem oraz odbiorcą energii, warto podpisać z zakładem energetycznym stosowną umową. Dokument będzie dotyczył świadczenia usług dystrybucji i sprzedaży energii. 

Z korzystnego systemu zniżek skorzystać mogą również spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz związki wyznaniowe.

Jakich formalności należy dopełnić?

Rozliczenie energii z fotowoltaiki nie jest procesem trudnym czy skomplikowanym. Warto pamiętać, że jego podstawą jest zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego oraz podpisanie aneksu do umowy z dostawcą energii.

Dopełnienie formalności oraz montaż prawidłowo dobranej instalacji fotowoltaicznej sprawią, że wysokość rachunków za prąd będzie zdecydowanie niższa niż przed montażem paneli słonecznych. Przyjmuje się, że najczęściej wynosić będzie około 15 – 20% dotychczasowej wartości – w skali roku daje to więc oszczędności ogromnego formatu.

Roczne rozliczenie energii z fotowoltaiki

W przypadku wyboru rocznego rozliczenia energii z instalacji fotowoltaicznej, każdy prosument powinien otrzymać od sprzedawcy energii zestawienie zawierające ilość energii pobranej z zakładu energetycznego, ilość energii przesłanej do sieci oraz wartość energii przechowywanej w sieci do ponownego wykorzystania. 

Rozliczenie energii z zakładem energetycznym następuje w określonym stosunku, a ten zależny jest od wielkości instalacji.

  • Przy panelach fotowoltaicznych o mocy do 10 kWp, za 1 kWh przesłaną do sieci można odebrać 0,8 kWh.
  • Jeśli zaś prosument jest właścicielem instalacji o mocy od 10 do 50 kWp, wówczas za każdą przesłaną 1 kWh może pozyskać 0,7 kWh. 

Warto dodać, że wszelkie nadwyżki wyprodukowanej energii nie przepadają, a są odprowadzane do ogólnej sieci elektroenergetycznej. Takie działanie sprawia, że każdy prosument jest nie tylko samowystarczalny energetycznie, ale też wspiera ogólny poziom bezpieczeństwa energetycznego. 

nadwyżki energii z fotowoltaiki

Polecaną instalacją fotowoltaiczną pozostaje ta w formule on-grid. Podłącza się ją do zewnętrznej sieci energetycznej, z którą podpisuje się specjalną umowę lub aneks do istniejącej umowy. W ramach takiej umowy firma dystrybuująca energię przekazuje licznik dwukierunkowy.

Licznik dwukierunkowy – jak działa?

Aby można było mówić o właściwym rozliczeniu posiadanej instalacji fotowoltaicznej z zakładem energetycznym, potrzebne jest zamontowanie licznika dwukierunkowego. Jego zadaniem jest głównie zliczanie energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację oraz tej, która została pobrana z sieci publicznej.

Licznik dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu – do oraz z sieci. To na podstawie tych wyliczeń prosument powinien rozliczać się z zakładem energetycznym.

Warto dodać, że instalacja fotowoltaiczna może zostać wyposażona również w dodatkowy licznik, dzięki któremu możliwe będzie analizowanie wykresów dotyczących zużycia energii elektrycznej.

Opłaty za przesyłanie energii do sieci?

Na mocy wprowadzonych przepisów ustawodawczych wiadomo, że za odbieranie z sieci uprzednio przekazanej energii nie są naliczane żadne opłaty. To wynik wprowadzonego przez ustawodawcę tzw. systemu opustów, z którego mogą korzystać prosumenci.

Warto zaznaczyć jednak, że absolutnie nie opłaca się montaż instalacji fotowoltaicznej o zbyt wysokiej mocy. Dlaczego? Energia niewykorzystana przez prosumenta w ciągu 365 dni od daty jej przesłania do sieci po prostu przepada, a w praktyce – przejmuje ją zakład energetyczny.

Pomożemy Ci na każdym etapie inwestycji

Jeśli chcesz mieć pewność, że instalacja fotowoltaiczna będzie bezpieczna i zaprojektowana zgodnie z Twoimi potrzebami, a wszystkie formalności dopełnione w najlepszy możliwy sposób, skontaktuj się z nami – oddzwonimy. Przeprowadzimy Cię przez cały proces przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi. Zapraszamy do współpracy!

Udostępnij