...

Fotowoltaika. Jak czytać rachunek za prąd?

Porady

Użytkownicy instalacji fotowoltaicznych zgodnie z okresem rozliczeniowym otrzymują faktury prosumenckie za prąd. Nie są to jednak te same rachunki, które otrzymują inni konsumenci energii. Aby je prawidłowo interpretować, warto zapoznać się ze szczegółami. 

Kim jest prosument?

Prosument to osoba, która jednocześnie zużywa i wytwarza energię elektryczną, korzystając z Odnawialnych Źródeł Energii, w przypadku fotowoltaiki – ze słońca. W ten sposób określa się m.in. posiadaczy własnych instalacji fotowoltaicznych. Bycie prosumentem wiąże się z dużymi oszczędnościami.

Co znajduje się na fakturze? Podstawowe dane.

Faktura prosumencka musi uwzględniać stałe parametry, bez względu na wybór zakładu elektrycznego. Może być wystawiana w różnych cyklach rozliczeniowych: w 1, 2-, 6- lub 12-miesięcznych. Dzięki tym informacjom prosument będzie mógł sprawdzić ilość wyprodukowanej oraz wykorzystanej energii. Na fakturze muszą znaleźć się następujące pozycje:

 • dane sprzedawcy oraz odbiorcy;
 • dokładny adres punktu poboru oraz okres rozliczeniowy, którego dotyczy faktura;
 • grupa taryfowa;
 • określenie mocy umownej posiadanych urządzeń elektrycznych;
 • moc instalacji fotowoltaicznej;
 • numer licznika;
 • data odczytu;
 • wskazania bieżące oraz poprzednie dla energii pobranej i wyprodukowanej. 

Na co zwrócić uwagę analizując fakturę?

Podczas czytania faktury należy zwrócić uwagę na cztery kluczowe elementy:

 • ilość zużytej energii – wskazuje zużycie, które przewyższyło bieżącą produkcję;
 • ilość wyprodukowanej energii – wskazuje ilość wyprodukowanej i niezużytej energii na bieżąco;
 • ilość energii rozliczonej opustem – wskazuje wartość rozliczeniową z zakładem energetycznym;
 • nadwyżka energii – wskazuje różnicę pomiędzy energią wyprodukowaną przez fotowoltaikę a ilością energii rozliczonej opustem.

Czym są opłaty dystrybucyjne?

Są to opłaty obligatoryjne, które konsument musi ponieść. Składają się na nie dostęp do sieci energetycznej, jej utrzymanie oraz koszty odczytu licznika, a także abonament za czynności administracyjne. Wyróżniamy następujące opłaty dystrybucyjne:

 • opłata przesyłowa
 • jakościowa
 • przejściowa
 • opłata OZE (0,90 zł w roku 2022).

Różnice w fakturach za miesiące letnie i zimowe 

Wysokość faktury jest zależna od pory roku i intensywności promieniowania słonecznego. Największe nasłonecznienie przypada na wiosnę i lato. Wówczas faktura zawiera tylko opłaty dystrybucyjne oraz ilość energii zmagazynowanej, do wykorzystania w kolejnych okresach rozliczeniowych. Natomiast zimą, po wykorzystaniu nadwyżek wcześniej zgromadzonej energii, pojawia się kwota za energię pobraną z sieci, czyli za zużyte kilowaty energii. 

Nie otrzymujesz jeszcze faktury prosumenta? Najwyższy czas zacząć!

Załóż własną instalację fotowoltaiczną i oszczędzaj! 

Zamów bezpłatny audyt. Zadzwoń: 76 777 77 77.

Udostępnij