Kredyt, pożyczka, a może leasing fotowoltaiki? Sposoby finansowania paneli i instalacji

Porady
Sposoby finansowania fotowoltaiki

Inwestorzy zainteresowani zakupem i montażem nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej nie muszą od razu wykładać wszystkich posiadanych środków finansowych. Mogą skorzystać z licznych, różnorodnych i szeroko dostępnych opcji finansowania fotowoltaiki. Do najpopularniejszych zalicza się kredyt, pożyczkę oraz leasing. Którą z tych opcji wybrać? Jakie korzyści wiązać się będą z wyborem konkretnego rozwiązania? Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do lektury naszego wpisu!

Kredyt opcją dla osób prywatnych, choć nie tylko

Jedną z bardzo popularnych i chętnie wybieranych opcji finansowania instalacji PV jest kredyt na fotowoltaikę. Ten na preferencyjnych warunkach można otrzymać w banku i skorzystają z niego nie tylko osoby prywatne, ale i właściciele firm. 

Finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej przez bank określane jest nieraz mianem ekokredytu lub kredytu środowiskowego

Warto zaznaczyć, że wybierając fotowoltaikę u doświadczonej firmy, klienci prywatni mogą liczyć na wsparcie w uzyskaniu kredytu w takich bankach, jak BNP, Santander Bank oraz InBank. Z kolei właściciele firm decydujący się na montaż instalacji PV mogą liczyć na efektywną współpracę i rzeczowe wsparcie w zakresie przyznania kredytu firmowego oraz uzyskania leasingu. Co jeszcze warto wiedzieć na temat finansowania fotowoltaiki 2021?

Zalety kredytu na panele fotowoltaiczne

Zakup i montaż instalacji PV obecnie z powodzeniem można zrealizować dzięki otrzymaniu kredytu bankowego. Ten zaś ma same zalety, a główną z nich pozostaje kredytowanie w 100%. Co to oznacza dla kredytobiorcy? To, że nie musi mieć wkładu własnego. Do tego kredyt na fotowoltaikę przyznawany jest bardzo szybko oraz wyróżnia się zazwyczaj niższym oprocentowaniem niż w przypadku kredytów gotówkowych. 

RRSO kredytów środowiskowych wynosi od 6,5% do 14%. Do tego warto zaznaczyć, że najczęściej wybieraną opcją kredytowania zakupu fotowoltaiki jest kredyt na 10 lat. To w rzeczywistości również jedna z najmniej obciążających opcji dla portfela kredytobiorcy – zamiast ciągle płacić za rachunek, klient spłaca w tym czasie ratalnie koszt instalacji PV.

A jak nie kredyt, to co?

Sposoby finansowania fotowoltaiki

Jeśli planujesz inwestycje w fotowoltaikę, ale z jakichś powodów nie chcesz zaciągać kredytu bankowego na zakup fotowoltaiki, możesz skorzystać z opcji leasingu. Co jest istotą takiej formy finansowania? Czy korzyści wynikające ze wdrożenia leasingu są naprawdę godne zainteresowania? Sprawdziliśmy to!

Leasing na fotowoltaikę – rozwiązanie dla firm

Leasing jest ciekawą opcją finansowania fotowoltaiki. Z możliwości tej jednak nie skorzysta każdy. Oferta leasingu skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikro działalności gospodarczych, w tym także rolniczych. Dodatkowo warto podkreślić, że finansowane w leasingu są instalacje PV o mocy do 50 kWp i większe. Ponadto właściciele firm mogą skorzystać z leasingu operacyjnego lub finansowego.

Jakich formalności musisz dopełnić, aby móc starać się o uzyskanie możliwości spłaty inwestycji w ratach? 

  • Pamiętaj o złożeniu wniosku o leasing wraz z dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej. 
  • Do tego niezbędne jest dołączenie oświadczenia majątkowego w przypadku instalacji PV o wartości nieprzekraczającej 1 000 000 zł. 
  • Jeśli starasz się o leasing instalacji o wartości wyższej, musisz pamiętać również o złożeniu dokumentów finansowych za poprzedni i bieżący rok działalności.

Popularny leasing operacyjny

Jedną z popularnych form leasingu na fotowoltaikę jest leasing operacyjny. W takim przypadku przedmiotem leasingu jest instalacja fotowoltaiczna, która jest własnością leasingodawcy. On też może korzystać z prawa do odpisów amortyzacyjnych paneli słonecznych, zamontowanych u leasingobiorcy. 

Warto wiedzieć, że amortyzacja dla modułów fotowoltaicznych wynosi 10% i może trwać minimum 4 lata. Twoim obowiązkiem, jako leasingobiorcy, jest regularne, comiesięczne uiszczanie opłaty leasingowej, którą można zaksięgować jako koszty uzyskania przychodu firmy. 

Przy podpisywaniu umowy leasingowej nierzadko konieczne jest opłacenie tzw. opłaty wstępnej. Leasingobiorca powinien więc liczyć się z koniecznością poniesienia wydatku rzędu 10–30% wartości przedmiotu leasingu. W przypadku fotowoltaiki będzie to wskazany procent wartości całej instalacji PV. Skąd bierze się jednak tak duża popularność leasingu operacyjnego wśród przedsiębiorców? Wpływ na to mają przede wszystkim atrakcyjne koszty leasingu na instalację paneli fotowoltaicznych. Te wynoszą od 110 do 119%, a ponadto poniesioną opłatę wstępną przedsiębiorca może wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Istota leasingu finansowego

Procedura skorzystania z możliwości leasingu finansowego wygląda podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego. Główna różnica polega jednak na tym, że przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy. Tym samym w praktyce leasingobiorca spłaca leasing podobnie jak raty kredytu bankowego. 

  • W przypadku leasingu finansowego należy liczyć się również z koniecznością poniesienia opłaty inicjalnej, która wynosi ok. 10% wartości instalacji PV.  Dodatkowo leasingobiorca już przy pierwszej racie powinien wpłacić całą kwotę podatku VAT od wartości zakupionej fotowoltaiki. 
  • Istnieje też możliwość uzyskania jednorazowego zwrotu podatku VAT – w tym celu należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie skarbowym. 
  • Dobrze też wiedzieć, że instalacja PV w przypadku leasingu finansowego wchodzi w skład ewidencji środków trwałych kupującego i jest amortyzowana właśnie przez leasingobiorcę.

Zalety fotowoltaiki na raty

Co oznacza dla przedsiębiorcy możliwość zakupu instalacji PV w formie leasingu? Realne korzyści już od pierwszego dnia umowy leasingowej. Wynika to z tego, że właściciel firmy może zaliczyć raty leasingu do kosztów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Tym samym zyska szansę na płacenie niższych podatków. Czy to jedyne zalety leasingu? Okazuje się, że nie. Do korzyści finansowania instalacji PV w takiej formie zalicza się także uproszczoną procedurę i szybką decyzję – nawet w ciągu 1–4 dni. Do tego należy podkreślić, że leasing nie wpływa na zdolność kredytową leasingobiorcy (nie obniża jej), a wkład własny przedsiębiorcy może być wyłącznie minimalny.

Dotacje na fotowoltaikę

Oprócz szeroko omówionych takich form finansowania, jak kredyt, pożyczka czy leasing na zakup paneli fotowoltaicznych, inwestorzy zainteresowani pozyskiwaniem zielonej energii mogą skorzystać także z różnorodnych dotacji. Środki finansowe pozyskane w ten sposób wykorzystasz na zakup i montaż niezawodnej instalacji PV. 

Wśród dofinansowań na fotowoltaikę wyróżnia się m.in. dotacje unijne. Zalicza się do nich także ogólnopolskie konkursy dotacyjne ogłaszane przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do tego możesz liczyć na dostęp do dotacji z gmin, które uczestniczą w programie eliminacji gazów cieplarnianych. Bazując na danych statystycznych, wiadomo, że obecnie już ponad 80% polskich gmin bierze udział w programie tego typu. Dzięki temu też możliwości otrzymania atrakcyjnego dofinansowania zakupu instalacji PV są naprawdę duże.

Klienci indywidualni zainteresowani inwestycją w fotowoltaikę skorzystają również z pozaunijnych form dofinansowania. Tu mowa głównie o cieszącym się ogromnym zainteresowaniem programie “Mój Prąd”. Z możliwości otrzymania dotacji w wysokości 3 000 zł (we wcześniejszych latach można było starać się o otrzymanie 5 000 zł dotacji w ramach tego programu) skorzystają jednak wyłącznie prywatni inwestorzy. 

Co ważne – prawo nie dopuszcza łączenia ze sobą programu “Mój Prąd” z programami unijnymi, w tym również z gminnymi. Warto jednak zauważyć, że jednocześnie można korzystać z funduszy pozyskanych z tego programu oraz z ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki temu też odliczysz od podatku te koszty instalacji, które nie były sfinansowane ze środków pozyskanych z programu. 

W 2021 roku działa zaś już 3 edycja tego popularnego programu, która występuje pod nazwą “Mój Prąd 3.0”. 

Jego najważniejszymi założeniami są: 

  • dofinansowanie kosztów instalacji w wysokości 50%, przy czym w 2021 roku nie może ono przekroczyć kwoty 3 000 zł, 
  • oraz bezzwrotność otrzymanych środków. 

Aby uzyskać dotację w ramach tego programu, jeszcze przed złożeniem stosownego wniosku musisz mieć ukończony projekt instalacji, a do tego moc fotowoltaiki musi mieścić się w zakresie 2–10 kWp.

“Czyste Powietrze” – popularne dofinansowanie

Celem rządowego programu “Czyste Powietrze”, odświeżonego 1 lipca 2021 roku, jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Zmiana w programie, która nastąpiła w lipcu tego roku, dotyczyła przede wszystkim zwiększenia progów dochodowych uprawniających do otrzymania podwyższonego dofinansowania. O jakich kwotach dotacji jednak mowa?

Wysokość dofinansowania zależy głównie od rodzaju planowanej inwestycji. To zaś, czy zakwalifikujesz się do podstawowego, czy podwyższonego poziomu finansowania, warunkuje wysokość dochodów w danym gospodarstwie domowym. 

  • Za podstawowy poziom finansowania uznaje się dochody nieprzekraczające rocznie 100 000 zł. 
  • Z kolei podwyższony próg finansowania w gospodarstwie wieloosobowym wyznacza dochód w wysokości 1 564 zł na osobę lub 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W pierwszym przypadku będzie można uzyskać dofinansowanie w kwocie maksymalnej 30 000 zł, w drugim zaś mowa o możliwości otrzymania nawet 37 000 zł. 

Podając kwoty, nie można nie zauważyć, że te dotyczą dofinansowania całej inwestycji, włącznie z wymianą starych źródeł energii oraz wykonaniem wszelkich niezbędnych prac termomodernizacyjnych. Z kolei kwota dofinansowania przeznaczona na samą mikroinstalację nie może przekroczyć 5 000 zł, przy czym dodatkowo dotyczyć może nie więcej niż 50% poniesionych przez inwestora kosztów.

Będąc przy temacie programu “Czyste Powietrze”, należy wspomnieć o tym, że istnieją dwie formy wsparcia finansowego w ramach tego instrumentu. Pierwszym jest całkowicie bezzwrotna dotacja, drugim zaś – dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Z wymienionych form dofinansowania skorzystać mogą nie tylko właściciele, ale i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program “Czyste Powietrze” nie obejmuje jednak swoim zasięgiem przedsięwzięć podejmowanych w nowo wybudowanych obiektach. Korzystanie z wymienionego dofinansowania z powodzeniem można łączyć z ulgą termomodernizacyjną oraz formami wsparcia oferowanymi w ramach gminnych programów pomocowych. To doskonała wiadomość dla wszystkich inwestorów zainteresowanych pozyskiwaniem zielonej energii!

Ulga termomodernizacyjna

Formą finansowania fotowoltaiki dla osób fizycznych może być tzw. ulga termomodernizacyjna, funkcjonująca od 1 stycznia 2019 roku. Ulga pozwala na odliczenie od dochodu wszelkich wydatków związanych z czynnościami mającymi na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej we własnym domu. 

W jakim czasie należy odliczyć kwotę poniesionych nakładów finansowych od dochodu? 

Inwestorzy mają na to maksymalnie 6 lat. Odliczeń mogą dokonywać w kolejnych zeznaniach podatkowych, a maksymalna kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł. 

Tu warto także dodać, że wydatki poniesione na mikroinstalację w części, w której zostały sfinansowane w formie dotacji, nie będą podlegać możliwości odliczenia.

Warto postawić na profesjonalną współpracę!

Nasz artykuł pokazuje, że sposobów finansowania fotowoltaiki jest mnóstwo. Jak więc z sukcesem wybrać ten właściwy? Dobrym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z doświadczoną firmą fotowoltaiczną, która doradzi Ci w wyborze najlepszej opcji. W N Energii nie tylko specjalizujemy się w świadczeniu usług związanych z fotowoltaiką, ale również służymy pomocą klientom, którym zależy na dopasowanej do ich potrzeb i możliwości formy finansowania tej ekologicznej inwestycji. Zapraszamy do kontaktu!

Udostępnij

Ostatnie artykuły