Net-billing — na czym polega nowy system rozliczeń?

Porady

Od kilku miesięcy w branży fotowoltaicznej dominuje jeden temat. Jest nim nowelizacja ustawy o OZE i idące za nią nowe postanowienia. Od 1 kwietnia 2022 r. obecny system upustów zostanie zastąpiony net-billingiem, co oznacza, że instalacje przyłączone do sieci po 31 marca 2022 r. będą rozliczane zgodnie z jego zasadami. Zapowiedziane zmiany wprowadzają niepokój wśród prosumentów — zarówno w przedsiębiorstwach, jak i gospodarstwach domowych. Czy potrzebnie? Poniżej wszystko, co warto wiedzieć o systemie net-billingu.

Czym jest net billing?

Net-billing to nowy system rozliczania energii wyprodukowanej przez prosumenta, który wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 r. Zakłada, że prosumenci będą sprzedawali nadwyżki energii wprowadzane do sieci, a za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy prądu. Do tego dojdzie opłata dystrybucyjna, ale z uwzględnionym 15% rabatem na opłatach zmiennych dystrybucyjnych dla energii wprowadzanej do sieci oraz zmagazynowanej przez osoby i podmioty niebędące przedsiębiorcami.

Zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022 r.

Nowy system rozliczeń ma za zadanie wspierać dalszy stabilny rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii zakłada zmianę w rozliczaniu fotowoltaiki oraz pewnego rodzaju podział prosumentów, na tych, którzy zdecydowali się na instalację fotowoltaiczną przed graniczną datą 1 kwietnia 2022 r. i na tych, którzy po tej zmianie dopiero do tego grona dołączą.

Jakie zmiany dla prosumenta wprowadza net-billing?

Prosumenci, którzy już posiadają instalację fotowoltaiczną, będą mogli korzystać z obecnego systemu opustów jeszcze przez najbliższych 15 lat. Czego mogą być pewni?:

  • za każdą 1 kWh zwróconą do sieci można odebrać 0,8 kWh (instalacja o mocy do 10 kW),
  • za każdą 1 kWh zwróconą do sieci można odebrać 0,7 kWh (instalacja powyżej 10 kW),
  • braku opłaty dystrybucyjnej zmiennej,
  • nadwyżka energii może być rozliczana przez 12 miesięcy,
  • dobrowolności w podjęciu decyzji o przejściu na rozliczanie w systemie net-billing,
  • obowiązku przejścia na net-billing po upływie 15 lat.

Prosumenci, którzy zaczną korzystać z fotowoltaiki po 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczać się na zasadach net-billingu. Co to dla nich oznacza?:

  • sprzedaż nadwyżki do sieci,
  • taka sama opłata za pobraną energię, jak w przypadku innych odbiorców prądu,
  • cena prądu będzie ustalana miesięcznie do lata 2024 roku, następnie okresy zostaną wydłużone.

Na czym polega model net-billingu?

Net-billing będzie opierał się na depozycie prosumenckim, czyli koncie zasilanym wartością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumenta. Depozyt będzie można wykorzystać w okresie 12 miesięcy Dzięki zgromadzonym środkom prosument będzie mógł pokrywać koszty zużytej energii. To, co zostanie na koncie, będzie wypłacane użytkownikowi w ramach wynagrodzenia (za każdą kWh energii). Wysokość wypłacanej kwoty została ograniczona tak, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym przewymiarowywaniem instalacji i nadprodukcją. Nie można zatem przekroczyć 20% wartości prądu, który został wprowadzony do sieci w danym miesiącu. Stawki sprzedaży energii operatorowi jak na razie nie są jeszcze znane. Wartość będzie wyceniana na podstawie rynkowej ceny energii.

Czy net-billing wpłynie na spadek zainteresowania fotowoltaiką?

Prognozy mówią, że wpływ może być znikomy. Własna elektrownia fotowoltaiczna to w dalszym ciągu duża oszczędność! W dodatku jest to spore odciążenie od stale rosnących rachunków za energię. Urząd Regulacji Energetyki przewiduje, że tylko w tym roku ceny prądu w gospodarstwach domowych dla taryfy G11 wzrosną o ok. 24%, dlatego Polacy wciąż będą interesować się fotowoltaiką. Wpłyną na to również zalecane normy energetyczne przy budowie domów od podstaw.

Umów się na bezpłatny audyt i zacznij oszczędzać.

Zadzwoń: 76 777 77 77.

Napisz: biuro@n-energia.pl

Udostępnij

Ostatnie artykuły