Dofinansowanie na pompę ciepła i fotowoltaikę: jakie są możliwości?

Porady
Mężczyzna przeglądający dokumenty w segregatorze

W jaki sposób skutecznie uniezależnić się od stale drożejących kosztów eksploatacji surowców używanych do ogrzewania własnego domu? Najlepszym pomysłem będzie inwestycja w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła. Sprawdzonym rozwiązaniem będzie też wybór instalacji hybrydowej. Z jakich możliwości dofinansowania mogą skorzystać współcześni inwestorzy? Sprawdziliśmy to. Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszamy do lektury naszego wpisu. Warto!

Fotowoltaika – to się opłaca!

Inwestycja w nowoczesne instalacje PV to najlepsze, na co może zdecydować się świadomy współczesny inwestor. Fotowoltaika bowiem według Instytutu Energii Odnawialnej zaliczana jest do jednej z najszybciej rozwijającej się dziedziny OZE. Do tego jest rozwiązaniem na tyle uniwersalnym, że sprawdzi się wszędzie – nie tylko na dachach czy ścianach budynków, ale również na gruncie oraz na wodzie. 

Jednocześnie zauważyć można też stały rozwój technologii oraz towarzyszący im regularny spadek cen – mowa o obniżeniu kosztów inwestycyjnych nawet o 50% w ciągu ostatnich 12 lat! Tym wszystkim zmianom towarzyszy również stały wzrost wydajności nowoczesnych instalacji PV. Grzechem byłoby nie zainteresować się szerokimi możliwościami finansowania ich zakupu!. Tym bardziej, że fotowoltaika z dotacją zwraca się dużo szybciej niż instalacja PV zrealizowana bez dofinansowania. Zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych w tym drugim przypadku wynosić będzie kilka, jak nie kilkanaście lat. Korzystając z dotacji, można ten czas znacznie skrócić, a przy tym korzystać ze wszystkich przywilejów związanych z użytkowaniem nowoczesnych instalacji grzewczych. Warto poznać więc możliwości, z których można skorzystać.

Opcje dofinansowania dla firm

Dotacje na zakup i montaż instalacji PV obowiązują niezmiennie od lat. Tak jest też i w 2021 roku. Przedsiębiorcy skorzystać mogą m.in. z programu “Energia Plus”. Wnioski o dotację na OZE składać można do 17 grudnia 2021 roku, a minimalna wysokość dotacji wynosi do 500 000 zł. 

Warto dodać, że łączny budżet tego programu nie jest mały i wynosi ponad 1,3 mld złotych, z czego ponad 1,2 mld przeznaczonych jest na pożyczki, a 50 ml rozdysponowanych zostanie na dotacje.

Ciekawą opcją jest możliwość otrzymania gwarancji Biznesmax, udzielanej w ramach programu Banku Gospodarstwa Krajowego. Choć nie jest to forma dofinansowania na zakup instalacji PV, stanowić będzie formę wsparcia jej rozwoju. Istotą gwarancji Biznesmax jest bezpłatne zabezpieczenie kredytu na inwestycje związane z wdrożeniem innowacji ekologicznych. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie musiał spłacić zobowiązania kredytobiorcy wówczas, gdy wystąpią problemy finansowe. 

Gwarancja jednak nie obejmuje całej wartości kredytu. Jest udzielana do 80% całkowitej kwoty kredytu, przy czym nie może przekroczyć wartości 2,5 mln euro. Samo wsparcie zaś jest też ograniczone czasowo i trwać może maksymalnie 20 lat.

Mój Prąd 3.0

Z dniem 1 lipca 2021 roku ruszy kolejna edycja popularnego programu Mój Prąd, która ma się zakończyć 20 grudnia 2021 roku. Kto będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie instalacji PV? 

Z tego przywileju skorzystać będą mogły osoby, które dokonały zakupu instalacji po dniu 1 lutego 2020 roku, a moc tych systemów PV mieści się w granicach 2-10 kW. 

W jakiej kwocie można otrzymać dotację? Nie jest jeszcze znana dokładna wysokość dotacji, przy czym w ubiegłych edycjach dofinansowanie wynosiło maksymalnie 5000 zł i nie przekraczało połowy kosztów związanych z instalacją PV, więc można oczekiwać podobnej kwoty.

Nowoczesne systemy grzewcze to nie tylko fotowoltaika

Ogromną popularnością obok instalacji fotowoltaicznych cieszą się pompy ciepła. Zainteresowanie ich zakupem i montażem również stale rośnie, a inwestorzy mogą skorzystać z licznych możliwości dofinansowania planowanych inwestycji. 

Pompy ciepła uznawane są za bardzo ekologiczne i ekonomiczne systemy grzewcze, a do tego mogą być montowane zarówno w nowym budownictwie, jak i tym starym. 

Do tego nie wymuszają na inwestorze wymiany całej instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo świetnie sprawdzą się jako system wykorzystywany do podgrzewania c.w.u. Jakie wsparcie dzisiejsi inwestorzy mogą otrzymać w ramach różnorodnych programów dofinansowań zakupu nowoczesnych pomp ciepła? O tym informujemy szerzej w dalszej części naszego artykułu.

Dopłaty do pomp ciepła – dla kogo?

Decyzja o inwestycji w zakup i montaż pompy ciepła będzie wiązać się z dość dużymi wydatkami. Średni koszt instalacji tego systemu wyniesie od 35 000 zł do 45 000 zł. Logiczne staje się więc to, że nie każdego stać na to, by od razu wyłożyć całość tej kwoty. Ze względu na to, że pompy ciepła są obecnie jednym z najbardziej ekologicznych rozwiązań grzewczych (tuż obok instalacji fotowoltaicznych), ich zakup można sfinansować, korzystając z różnego rodzaju dotacji czy dofinansowań. Co najważniejsze zaś – obecnie o dotację ubiegać się mogą niemal wszyscy, choć w wielu przypadkach ostatecznie decydować będą warunki określonej strategii współfinansującej. 

Wśród podmiotów, które mogą otrzymać atrakcyjne dofinansowanie zakupu pompy ciepła, wymienia się nie tylko właścicieli gospodarstw domowych, ale i przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe, samorządy czy zarządców różnego rodzaju obiektów basenowych lub hotelarskich. 

Warto dodać, że dofinansowanie pompy ciepła może zostać przyznane w ramach nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 roku. Do najpopularniejszych programów dofinansowujących zakup pompy ciepła zaliczyć należy m.in.:

  • Program Czyste Powietrze, 
  • Regionalne Programy Operacyjne (RPO), 
  • Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR), 
  • PROW (program dedykowany rolnikom lub przedsiębiorstwom rolnym) 
  • lub dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Program Czyste Powietrze 2021

Dużą popularnością wśród inwestorów zainteresowanych zakupem i montażem nowoczesnej pompy ciepła cieszy się program Czyste Powietrze. Aby jednak mieć dostęp do aktualnej wiedzy, dobrze jest poznać zasady obowiązujące w 2021 roku. 

  • Dotacja podstawowa na zakup powietrznej pompy ciepła wynosi 13 500 zł, na gruntową zaś 20 250 zł. Jednak w obu wymienionych przypadkach kwota dofinansowania nie może przekroczyć 45% poniesionych kosztów brutto, a pompy powinny spełniać warunki klasy A++ dla temperatury zasilania 55 stopni C. 
  • W przypadku dotacji podwyższonej kwota dofinansowania wzrasta – do 18 500 zł na zakup pompy powietrznej i 27 000 zł na zakup pompy gruntowej. W tym przypadku kwota dotacji nie może przekroczyć 60% kosztów brutto. Warto też wiedzieć, że w ramach programu Czyste Powietrze w 2021 roku nie są przyznawane środki finansowe dla domów nowo budowanych.

Program Czyste Powietrze na nowych zasadach obowiązywać ma do 2029 roku. Co ciekawe, w ramach tego programu można starać się nie tylko o dopłatę do pompy ciepła, ale również o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakupu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. W przypadku tego programu z powodzeniem więc można starać się o dofinansowanie fotowoltaiki i pompy ciepła. A takie hybrydowe rozwiązania grzewcze, łączące instalację PV z niezawodnym działaniem nowoczesnej pompy ciepła, spotkać można obecnie w wielu miejscach.

Premia termomodernizacyjna

Myśląc o wymianie tradycyjnego kotła na pompę ciepła, opłaca się też skorzystać z dofinansowania w formie dedykowanego kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Z tej dopłaty skorzystać mogą inwestorzy niezależnie od statusu prawnego, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 

Jaka kwota dofinansowania jest do zgarnięcia? Mowa o dotacji 16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz 21% tych kosztów wraz z montażem mikroinstalacji OZE. 

Warto zaznaczyć jednak, że z premii termomodernizacyjnej przyznawanej przez BGK skorzystać można tylko wówczas, gdy weźmie się kredyt na zrealizowanie inwestycji. Premia nie zostanie przyznana wówczas, gdy inwestor finansuje zakup ze środków własnych.

Wymagania formalne związane z dotacją na pompę ciepła

Aby można było otrzymać dofinansowanie pompy ciepła, należy podobnie jak w przypadku innych inwestycji OZE, skompletować niezbędną dokumentację i dopełnić wszelkich formalności.

Kobieta trzymająca kilka segregatorów z dokumentami
  • Inwestor starający się o dopłatę powinien dysponować nie tylko schematem instalacji pompy ciepła, ale i szczegółowym opisem urządzeń wraz z uwzględnieniem ich parametrów technicznych. 
  • Do tego musi dysponować również rysunkiem technicznym instalacji oraz posiadać wypełniony wniosek o dofinansowanie pompy ciepła. 
  • Dodatkowy warunek do spełnienia mają podmioty gospodarcze ubiegające się o dotację. Te powinny podać biznesowe uzasadnienie planowanej inwestycji. 

Warto też dokładnie przemyśleć szczegóły inwestycji. Nowoczesne pompy ciepła bowiem dostępne są w kilku wariantach, a różnią się głównie rodzajem tzw. źródła dolnego. Wyróżnić należy więc odmianę: gruntową, powietrzną (w tym powietrzno-powietrzną oraz powietrzno-wodną) i wodną.

Które pompy cieszą się największym zainteresowaniem?

Rosnąca popularność pomp ciepła w roli systemów grzewczych bierze się głównie z prostoty obsługi tych urządzeń i niewygórowanej ceny. Do tego szacuje się, że udział pomp ciepła w zasobach urządzeń grzewczych w całej Europie do 2030 roku ma nieustannie wzrastać i ostatecznie wynieść około 40%.

Stojąc przed wyborem rodzaju pompy ciepła, warto wiedzieć, że największą popularnością w Polsce cieszy się wariant powietrze-woda. Zainteresowanie tego rodzaju systemami wynika z faktu, że na starcie nie wymagają one dużych nakładów finansowych, dzięki czemu stają się dość przystępną inwestycją niemal dla każdego.

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania?

Możliwości dopłat do inwestycji związanych z nowoczesnymi systemami grzewczymi – mowa zarówno o fotowoltaice, jak i pompach ciepła – są naprawdę duże. Czy warto z nich skorzystać? Oczywiście, że tak! Nie dość, że pozwoli to znacznie przyspieszyć zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych, ale przede wszystkim umożliwi skutecznie uniezależnić się od stale rosnących cen surowców wykorzystywanych w procesie grzewczym. 

Do tego inwestycja w innowacyjne systemy jest też bardzo przyszłościowa. Jej główną zaletą jest niskoemisyjność, dzięki czemu inwestorzy nie będą musieli martwić się wciąż rosnącymi kosztami opodatkowania emisyjności. Tu warto zaznaczyć, że prawa emisji na przestrzeni ostatnich miesięcy wzrosły kilkakrotnie i nie jest to bynajmniej dobra wiadomość dla użytkowników systemów grzewczych. Pompa ciepła plus fotowoltaika okazać się mogą więc najlepszym rozwiązaniem spośród wielu systemów dostępnych w obecnych czasach.

Podsumowując, warto skorzystać z licznych form dofinansowania zakupu i montażu tych nowoczesnych i sprawdzonych systemów grzewczych. To inwestycja, która w przyszłości przyniesie zyski.

Udostępnij

Ostatnie artykuły