Słońce świeci dla wszystkich: N Energia podpisuje Kartę Różnorodności

Porady
N Energia Karta Różnorodności
  • Spółka N Energia jako pierwsza na rynku domowych instalacji fotowoltaicznych dołącza do sygnatariuszy Karty Różnorodności.
  • Rozpoczynamy walkę ze stereotypami wobec kobiet w branży fotowoltaicznej.
  • Wkrótce wdrożymy projekty skierowane na większą dostępność energii odnawialnej dla różnych grup społecznych.

Karta Różnorodności

W dniu 29 marca 2021 roku spółka N Energia jako pierwsza na rynku domowych instalacji fotowoltaicznych dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez pracodawcę, który zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności, angażując w to wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych.

— Pomysł na złożenie takiej deklaracji pojawił się, kiedy przygotowywaliśmy projekt specjalny z okazji Dnia Kobiet „Stereotypy w fotowoltaice”. Przyjrzeliśmy sytuacji kobiet w naszej branży i zrozumieliśmy, jak dużo w tym obszarze jest do zrobienia — komentuje Mykhailo Krasiuk, rzecznik firmy N Energia.

Wartość rynku fotowoltaiki w 2020 roku zbliżyła się do 5 mld zł, a większość ekspertów prognozuje utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu. Wraz z rozwojem rynku fotowoltaiki w Polsce pracuje na nim coraz więcej kobiet. Nadal walczą ze stereotypami, chociaż z roku na rok coraz rzadziej.

Walka z nierównością i stereotypami

Stereotypy, zwłaszcza przekonanie o mniejszych zdolnościach kobiet w zakresie techniki i nauk ścisłych, są największą przeszkodą rozwoju kobiet w branży OZE. Dużo jednak zależy od pracodawcy.

Zgodnie z wynikami badań Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), globalnie branża energetyki odnawialnej zatrudnia około 32% kobiet, co i tak jest lepszym wskaźnikiem w porównaniu z całym sektorem energetycznym (około 22% kobiet). Najważniejszą przeszkodą w wejściu kobiet do branży OZE są stereotypy uwarunkowane przez normy kulturowe i społeczne. W tym pokutujące przekonanie o mniejszych zdolnościach kobiet w zakresie techniki i nauk ścisłych.

Stereotypy na temat ról płciowych przekładają się również na brak dostępu do kształcenia zawodowego. Niskie wskaźniki zapisów na kursy związane z nauką i techniką swoją drogą skutkują niższą reprezentacją kobiet na stanowiskach technicznych w branży energii odnawialnej.

Według raportu “Kobiety na politechnikach” opublikowanego w 2020 roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, wśród studentów kierunku “Ekoenergetyka” w Polsce kobiety stanowią tylko 21%. Na kierunku “Elektrotechnika” — zaledwie 7%.

Oprócz działań wewnątrz firmy N Energia planuje projekty skierowane na promocję różnorodności w branży OZE. — Zamierzamy pracować też nad większą inkluzyjnością jeśli chodzi o dostęp do energii odnawialnej wszystkich grup społecznych. Uważamy, że słońce świeci dla wszystkich tak samo i każdy powinien mieć możliwość korzystania z czystej energii, poprawy własnego bezpieczeństwa energetycznego i finansowego — mówi Bartosz Bąbrych, prezes zarządu spółki.

Udostępnij

Ostatnie artykuły