Sprzedaż energii elektrycznej do sieci a cena – od czego zależy i jak kształtują się stawki

Porady

Produkowanie energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca staje się coraz popularniejsze. Fotowoltaika pozwala bowiem nie tylko na generowanie dużych oszczędności w kosztach eksploatacji energii, ale umożliwia również uniezależnienie się od dostaw prądu z sieci. Co więcej – teraz prosumenci mogą również sprzedawać nadwyżki wyprodukowane przez instalację PV. 

Jak wygląda cała procedura i jak kształtują się stawki za sprzedaż? Na najważniejsze pytania odpowiadamy w naszym wpisie. Wszystkich zainteresowanych tych tematem zapraszamy do lektury!

Instalacja on-grid dla każdego?

Możliwość odsprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną mają ci inwestorzy, którzy zdecydowali się na montaż instalacji on–grid. Ta wyróżnia się podłączeniem do sieci.

W sytuacji, gdy fotowoltaika wyprodukuje więcej energii, niż wynosi na nią zapotrzebowanie w danej chwili, niewykorzystane nadwyżki mogą zostać sprzedane do sieci. Warto podkreślić jednak, że prosumenci indywidualni, czyli producenci i konsumenci w jednym, nie mogą obecnie skorzystać z takiej opcji. Zabraniają tego przepisy ustawy, która mówi o tym, że nie mogą oni czerpać korzyści materialnych pochodzących ze sprzedaży energii do sieci.

Z jakiej więc możliwości mogą skorzystać? Prosumenci indywidualni mogą przekazać prąd do operatora, a później skorzystać z systemu upustu. Właściciele instalacji PV o mocy do 10 kWp mogą pobrać 80% energii wprowadzonej do sieci, zaś właściciele fotowoltaiki o mocy od 10 do 50 kWp, mają możliwość odebrania jej w wysokości 70%.

Sprzedaż energii w nieprosumenckim gospodarstwie domowym

Są jednak pewne ściśle określone przypadki, w których sprzedaż energii do sieci przez gospodarstwo domowe jest możliwa. Dotyczy to sytuacji, kiedy gospodarstwo domowe jako odbiorca końcowy może przyłączyć posiadaną mikroinstalację do sieci.

Ważne jest jednak to, by klient dokonał tego przyłączenia na umowach rozdzielonych. Mowa tu o umowie sprzedaży oraz umowie dystrybucyjnej. Zadaniem inwestora jest więc podpisanie takiej umowy sprzedaży energii elektrycznej, w której sprzedającym będzie właściciel mikroinstalacji, a zakład energetyczny wystąpi w roli kupującego. W zapisach dokumentów znaleźć się powinny postanowienia dotyczące stawki i zakresu rozliczenia energii wprowadzonej do sieci czy terminu płatności za wystawioną fakturę. 

Wysokość stawki za sprzedany prąd jest ściśle określona i zależy od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Osoba fizyczna niebędąca prosumentem powinna wystawić kupującemu rachunek uproszczony na zasadzie określonej w zapisach umowy. Uzyskany przez nią przychód trzeba będzie rozliczyć w ramach rozliczenia rocznego z Urzędem Skarbowym. 

Warto też dodać, że osoba fizyczna będzie musiała zapłacić podatek od sprzedanej energii. Faktura VAT zaś będzie dokumentem wystawianym przez osoby będące podatnikiem VAT.

Cena sprzedaży energii elektrycznej do sieci

duża instalacja paneli fotowoltaicznych

Sprzedaż energii z dużych instalacji fotowoltaicznych możliwa jest po cenach hurtowych naliczanych za 1 MWh. Warto wiedzieć jednak, że istnieją dwa sposoby rozliczania tejże dystrybucji.

Pierwszą opcją jest system aukcyjny, drugą zaś – formuła PPA

Istotą systemu aukcyjnego, który istnieje od 2015 roku (został powołany w ramach ustawy OZE), jest zwiększenie konkurencyjności rynku energetycznego. Do aukcji OZE przystąpić mogą podmioty posiadające koncesję na wytwarzanie energii. Formuła aukcyjna zakłada, że kontrakty wygrywają ci, którzy zaoferują najkorzystniejsze warunki jej odsprzedaży. Na przestrzeni lat można zaobserwować, że w Polsce nieustannie rośnie zapotrzebowanie na prąd pozyskiwany z ekologicznych źródeł energii. To zaś przekłada się na wzrost stawek. Odwiedzając stronę internetową Urzędu Regulacji Energetyki, przekonać się można, że średnia cena sprzedaży prądu na rynku konkurencyjnym stale wzrasta. 

Dla przykładu: 

  • w 2017 roku wynosiła nieco ponad 163 zł za 1 MWh, 
  • by w 2018 roku podnieść się do ponad 194 zł, 
  • a w 2019 roku przekroczyć wartość 245 zł. 

Rok 2020 nie został jeszcze podsumowany, ale już w trzech pierwszych kwartałach można było zauważyć, że cena potrafiła przekroczyć 250 zł, a nawet być wyższa niż 257 zł.

Warto dodać, że cena zakupu energii elektrycznej wynosi 100% średniej ceny sprzedaży prądu na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale. Wysokość cen zaś zależy od tego, co ogłosi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Korporacyjne umowy sprzedaży energii

Czym są PPA? To korporacyjne umowy sprzedaży energii z OZE, stanowiące stosunkowo nową koncepcję w Polsce. Jedną z form PPA jest bezpośrednia sprzedaż prądu z instalacji PV do odbiorcy przemysłowego. Z kolei do odbiorców z grupy taryfowej C, czyli małych i średnich form, trafiać może energia produkowana przez farmy fotowoltaiczne. Na duże korzyści z zakupu prądu liczyć mogą też więksi odbiorcy korzystający z taryf grupy B. To odbiorcy określani mianem „niewrażliwych” na profil zasilania oraz nieobciążeni kosztem zakupu uzupełniającego energii.

Przyjmuje się, że najkorzystniejsze warunki w kontraktach typu PPA mają właśnie odbiorcy „niewrażliwi” oraz ci, których lokalizacja znajduje się w pobliżu wytwórcy. To właśnie w tej sytuacji możliwe jest położenie linii bezpośredniej bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów dodatkowych. 

Do tego na liczne korzyści z umów PPA liczyć mogą także ci odbiorcy, którzy posiadają własną służbę energetyczną oraz są gotowi podjąć się utrzymania linii bezpośredniej, która stanowić będzie swego rodzaju przedłużenie własnej instalacji.

Fotowoltaika dla firm

Będąc przy temacie sprzedaży energii elektrycznej do sieci, warto wiedzieć, czy tego rodzaju czynności wykonywać mogą przedsiębiorcy i właściciele firm. Odpowiedź jest jasna: oczywiście, że tak. Który jednak z dostępnych wariantów opłaca im się najbardziej?

Z pewnością zakup i montaż mikroinstalacji dla fabryk czy zakładów produkcyjnych nie będzie rentowną inwestycją. W przypadku takich przedsiębiorstw zdecydowanie lepszym pomysłem jest zainwestowanie w tak zwane małe instalacje PV o mocy do 500 kW. Nie będą one wymagały konieczności uzyskania koncesji elektrowni. Warto zaznaczyć jednak, że tak duże systemy można rozliczać wyłącznie na zasadach ogólnych. 

Cena sprzedaży prądu zaś uzależniona będzie od ceny energii czynnej z poprzedniego kwartału. Tym samym można stwierdzić, że sprzedaż energii elektrycznej do sieci w wykonaniu firm wygląda podobnie jak w przypadku każdej innej elektrowni. Warto również zauważyć pewien problem – cena sprzedaży prądu może wynieść około 40% ceny jej zakupu

Oczywiste staje się więc to, że nierzadko zbyt duże instalacje PV dla firm, generujące dużo nadwyżek, będą po prostu znacznie mniej rentowne. Tutaj najlepszym pomysłem jest inwestycja w fotowoltaikę na tyle małą, aby poziom autokonsumpcji wynosił 100%. Wówczas można mówić o jak najszybszym zwrocie poniesionych kosztów inwestycyjnych.

Jak sprzedawać energię, będąc przedsiębiorcą?

Aby można było mówić o rozpoczęciu sprzedaży do sieci energii elektrycznej wygenerowanej przez fotowoltaikę, należy najpierw zgłosić przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej. Przedsiębiorca powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia i zaznaczyć, że będzie wytwarzał prąd na własne potrzeby. Do tego niezbędne okaże się także złożenie wniosku o montaż licznika dwukierunkowego

Zadaniem tego urządzenia jest kontrolowanie ilości przesyłanej energii. Następnie trzeba poczekać na wydanie decyzji przez zakład energetyczny, co trwa zazwyczaj do 30 dni. Do tego dochodzi również wymiana licznika. Kolejnym krokiem jest podpisanie umów z zakładem elektroenergetycznym na świadczenie dystrybucji wraz ze sprzedażą nadwyżek wyprodukowanej energii. W jaki sposób właściciel firmy będzie rozliczał się z zakładem? Podstawą rozliczeń jest faktura wystawiana przez przedsiębiorcę. Mają one formę bezgotówkową – pieniądze przelewem trafiają na konto firmowe.

Warto podkreślić, że możliwość odsprzedaży energii wyprodukowanej przez instalację PV jest dużym udogodnieniem do przedsiębiorców. Opcja ta może być szczególnie chętnie wybierana przez tych właścicieli firm, którzy mają największe potrzeby energetyczne w ciągu dnia. Fotowoltaika pozwala bowiem nie tylko na uzyskanie niezależności energetycznej, ale również sprzyja budowaniu niezależności finansowej.

Należy też dodać, że najlepszą opcją dla właścicieli firm jest wybór instalacji PV o takiej mocy, która zapewni pokrycie około 60% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa. Wówczas można mówić o produkcji energii generowanej przez system fotowoltaiczny na takim poziomie, który pozwala na bieżąco konsumować wytworzony prąd i nie produkować nadwyżek energetycznych.

Słowem podsumowania

Jak wynika z naszego artykułu, sprzedaż energii elektrycznej do sieci nie zawsze jest możliwa i nie zawsze też wiąże się z dużą atrakcyjnością dla jednostek produkujących nadwyżki energetyczne. Zanim jednak podejmie się decyzję o instalacji systemu fotowoltaicznego o określonej mocy, warto poznać szczegółowe możliwości związane ze sprzedażą energii wygenerowanej przez panele PV. 

Dobrze też skorzystać z fachowego doradztwa oferowanego przez doświadczonych dystrybutorów i sprzedawców w branży. Posiadana przez nich wiedza i udzielone wskazówki mogą okazać się cennym drogowskazem do podjęcia właściwych decyzji inwestycyjnych.

Pomożemy Ci na każdym etapie inwestycji

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym doradcą na temat instalacji fotowoltaicznej, która zapewni Ci bezpieczeństwo finansowe, techniczne i elektryczne, skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego – oddzwonimy.

Udostępnij

Ostatnie artykuły