Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci: przyłączenie krok po kroku – jak dopełnić formalności?

Porady
siec-elektroenergetyczna-

Inwestorzy zainteresowani wyborem i montażem własnej elektrowni słonecznej często muszą dopełnić wielu formalności i przejść wcale nie krótką drogę do celu. Czy jednak cierpliwość w dążeniu do uniezależnienia się od stale drożejących kosztów energii elektrycznej się opłaca? 

Odpowiedź może być tylko jedna: oczywiście, że tak. Warto inwestować w zakup nowoczesnej, wysoce niezawodnej instalacji fotowoltaicznej i poświęcić czas na dopełnienie formalności. Jakie dokumenty są wymagane? O tym informujemy w naszym artykule.

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci bez tajemnic

Poniższy wpis stworzyliśmy z myślą o osobach zainteresowanych inwestycją w zakup i montaż nowoczesnej instalacji PV. Stąd też skupimy się na przedstawieniu wszystkich kroków, które należy podjąć, by z sukcesem móc podłączyć fotowoltaikę do sieci dystrybucyjnej. Nasz artykuł zawiera garść wyczerpujących informacji dla tych, którzy interesują się dostępem do niedrogiej energii elektrycznej pozyskiwanej z nieskończonych źródeł środowiska naturalnego. Warto poznać bliżej całą procedurę, której efektem będzie skuteczne podłączenie fotowoltaiki do sieci.

Które instalacje PV wymagają podłączenia do sieci?

Wśród obecnie dostępnych instalacji fotowoltaicznych dwa z trzech możliwych ich typów wymagają podłączenia do sieci dystrybucyjnej. O jakich instalacjach mowa? Jest to fotowoltaika typu on-grid oraz hybrydowa instalacja fotowoltaiczna, łącząca kombinację on-grid oraz off-grid.

Jak zostać prosumentem?

Zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej jest niezbędne, aby można było uzyskać status prosumenta, co jest niezwykle korzystne dla użytkowników fotowoltaiki. Dlaczego? 

Na mocy tego statusu inwestor będzie mógł korzystać z systemu opustów, czyli tzw. bilansowania lub net-meteringu. Opcja ta obejmuje jednak wyłącznie instalacje fotowoltaiczne, których moc szczytowa nie jest wyższa niż 50 kW. To jednak nie wszystko. W takiej sytuacji napięcie znamionowe sieci, do której system fotowoltaiczny miałby być przyłączony, nie może przekroczyć poziomu 110 kV.

Dwa tryby podłączenia fotowoltaiki do sieci

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia formalności związanych z podłączeniem instalacji PV do sieci, warto przyjrzeć się warunkom przyłączeniowym tego nowoczesnego systemu. Bazując na zapisach Prawa energetycznego, warto wyróżnić dwa tryby podłączenia instalacji PV do sieci.

 1. Pierwszy dotyczy przyłączenia na podstawie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej. Opcja ta obowiązuje wówczas, gdy obiekt wyposażony w fotowoltaikę jest już przyłączony do sieci dystrybutora, a moc instalacji PV nie przekracza mocy przyłączeniowej.
 1. Druga możliwość zakłada przyłączenie na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia, skierowanego do dystrybutora. Opcję tę wykorzystuje się najczęściej wówczas, gdy moc zamontowanej fotowoltaiki jest większa niż moc przyłączeniowa nieruchomości. Z wniosku składanego do dystrybutora skorzystać powinni także ci inwestorzy, którzy pragną podłączyć system fotowoltaiki do obiektu niepodłączonego do sieci. 

Jak wygląda cały proces przyłączania mikroinstalacji w tych dwóch właśnie opisanych przypadkach? O tym piszemy poniżej.

Procedura podłączania fotowoltaiki do sieci – najpierw dokumentacja

Dokumentacja Procedura podłączania fotowoltaiki do sieci

Kiedy można rozpocząć starania o podłączenie fotowoltaiki do sieci? Z pewnością wówczas, gdy uregulowana zostanie sprawa przyłączenia, o czym pisaliśmy wyżej. Jeśli została ona pozytywnie załatwiona, można przystąpić do skompletowania niezbędnej dokumentacji. Ważne, by dokumenty były nie tylko czytelnie wypełnione, ale również kompletne.

Czego nie może w nich zabraknąć? W większości przypadków od inwestora wymaga się posiadania takich dokumentów, jak:

 • Schemat instalacji obiektu, w którym określa się sposób przyłączania instalacji, z obowiązkowym uwzględnieniem rozgraniczenia własności stron. Co istotne – taki dokument powinien być podpisany przez uprawnionego instalatora lub elektryka.
 • Dane techniczne instalacji uwzględniające parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną urządzeń. Dobrze byłoby, by inwestor dysponował kartami katalogowymi podzespołów lub specyfikacją techniczną.
 • Certyfikaty i deklaracje zgodności sprzętu – od 2019 roku operatorzy wymagają dokumentów potwierdzających spełnienie przez urządzenia wymagań określonych w NC RfG i w Wymogach Ogólnego Stosowania. Przydatne informacje zawierać może także test zgodności przeprowadzony w trybie uproszczonym.
 • Wydruk z KRS lub CEiDG – jeśli inwestorem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą.
 • Pełnomocnictwo – dokument ten obowiązuje jednak tylko wówczas, gdy zgłoszenie w imieniu zgłaszającego składa inna osoba.

Pozostając jednak w temacie kompletowania dokumentacji niezbędnej do sukcesywnego podłączenia fotowoltaiki do sieci, warto wiedzieć, że w firmie N Energia dostępne są usługi kompleksowej obsługi inwestorów. Z powodzeniem więc można udzielić pełnomocnictwa wysoce wykwalifikowanym specjalistom i o nic się już nie martwić. Dodatkowo w usługach zaliczanych do pakietu premium istnieje możliwość zlecenia zmiany mocy umownej oraz zmiany instalacji z 1-fazowej na 3-fazową.

Jak wypełnić wniosek o zgłoszenie mikroinstalacji?

Pobranie i uzupełnienie odpowiedniego wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji do sieci to kolejny krok, którego należy dopełnić, by z sukcesem podłączyć instalację PV do sieci. Każdy operator ma swój własny wzór takiego zgłoszenia, jednak informacje w nim zawarte będą dla wielu takie same. Jakie dane musi podać inwestor w takim wniosku? 

To przede wszystkim informacje, takie jak:

 • dane osobowe właściciela instalacji OZE
 • typ instalacji fotowoltaicznej z określeniem źródła energii
 • dane techniczne instalacji
 • dane dotyczące mocy maksymalnej i mocy samej mikroinstalacji
 • rodzaje i ilość wykorzystywanych urządzeń
 • dane osobowe instalatora oraz posiadanych przez niego uprawnień wraz z podpisem.

Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami inwestor powinien dostarczyć do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 

Można to zrobić na kilka sposobów: 

 • korzystając z kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, 
 • wysyłając pocztą tradycyjną, e-mailem 
 • lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie operatora.

Warto pamiętać, by dopilnować czasu zgłoszenia. Ono nie może być bowiem złożone później niż na 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia mikroinstalacji.

Audyt fotowoltaiczny

Absolutnie niezbędnym elementem sukcesywnego przeprowadzenia procedury podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci jest też maksymalne dopasowanie oferty do oczekiwań i budżetu inwestorów. Tym samym mowa o przeprowadzeniu audytu ich nieruchomości.

Takie spotkanie będzie stanowiło swego rodzaju potwierdzenie przedstawionej wcześniej oferty wstępnej oraz dokładne sprawdzenie możliwości instalacyjnych pod adresem wskazanym przez inwestora. Podczas takiego audytu na pewno też ustali się miejsce montażu instalacji PV, a przy tym instalator będzie mógł sprawdzić ogólny stan poszycia dachu oraz jego stan konstrukcyjny. Z pewnością przyjrzy się również dostępności przestrzeni montażowej. Tu warto od razu zaznaczyć, że przeciętna niezbędna przestrzeń pod 1 kWp instalacji to ok. 5 – 6 mkw. Ponadto podczas takiego spotkania instalator sprawdzi również stan domowej instalacji elektrycznej, dobierze poszczególne elementy instalacji PV, z uwzględnieniem najlepszego nachylenia modułów oraz sposobu ich połączenia. Dodatkowo ustali optymalną moc całego systemu fotowoltaicznego. 

Warto podkreślić, że fachowo i dokładnie wykonany audyt fotowoltaiczny jest niezbędny do tego, aby można było jak najlepiej dobrać opłacalność całej planowanej inwestycji oraz dopasować ją do możliwości montażowych dostępnym w danym miejscu.

Montaż licznika i podpisanie umowy

Kolejnymi etapami związanymi z podłączeniem paneli fotowoltaicznych do sieci są weryfikacja zgłoszenia, instalacja licznika oraz podpisanie umowy współpracy z zakładem energetycznym. Kolejność tych działań może być różna i zależeć będzie od dystrybutora. Jednak z pewnością każde zgłoszenie przejdzie weryfikację techniczną – bez niej nie można mówić o możliwości zainstalowania licznika dwukierunkowego

Na montaż takiego licznika zakład energetyczny ma do 30 dni roboczych, przy czym koszt tej wymiany leży już w gestii zakładu. Do czasu jego zainstalowania niemożliwe jest korzystanie z funkcjonalności instalacji PV, o czym należy bezwzględnie pamiętać. 

Ponadto warto też dodać, że instalacje powyżej 6,5 kW wymagają uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą specjalizującym się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia oraz zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej najczęściej załatwiane są już przez firmy specjalizujące się w świadczeniu wysokiej klasy usług instalatorskich.

Zwieńczeniem całego procederu podłączenia fotowoltaiki do sieci będzie podpisanie umów regulujących – w przypadku prosumentów mowa o podpisaniu tzw. umowy kompleksowej. Ta obejmuje zakup i dystrybucję energii. Inwestorzy niebędący prosumentami podpisują umowy sprzedaży energii oraz świadczenia usług dystrybucji. W momencie ich podpisania, instalacja PV jest gotowa do produkcji czystej energii pozyskiwanej ze słońca.

Ile trwa instalacja systemu fotowoltaicznego?

Inwestorzy decydujący się na fotowoltaikę i podłączenie do sieci powinni liczyć się z tym, że czas trwania instalacji wynosi zazwyczaj od 1 do 3 dni. Wszystko uzależnione jest głównie od rozmiaru instalowanego systemu. Zazwyczaj jednak mowa o montażu fotowoltaiki o mocy do 6 kW, który z powodzeniem zmieści się w granicach 1 dnia. 

Warto pamiętać jednak o tym, że nierzadko instalatorzy dostarczają nawet na kilka dni przed montażem komponenty na posesję inwestora. Należy więc mieć to na uwadze, by odpowiednio wcześniej zadbać o dostępność wolnej przestrzeni.

Czy montaż instalacji to wszystko, co leży w gestii instalatora? Okazuje się, że niekoniecznie. Warto pamiętać o tym, że doskonałej klasy specjalista zrobi jeszcze rozruch techniczny systemu fotowoltaicznego oraz wykona pomiary elektryczne instalacji, by upewnić się, że montaż przebiegł w 100% poprawnie i tak jak należy. Ponadto instalator przekaże też protokół odbioru podpisany przez uprawnionego elektryka oraz całą dokumentację związaną z instalacją PV – tu mowa głównie o schemacie elektrycznym instalacji, jej projekcie oraz dokumentach dotyczących komponentów, czyli w praktyce kart katalogowych zastosowanych w instalacji urządzeń. I choć w N Energia traktujemy takie procedury jako standardowe, to duża część rynku ma jeszcze sporo w kwestii obsługi posprzedażowej i technicznej wiele do nadrobienia.

Podsumowanie

Proces podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego też w trosce o komfort i sprawne dopełnienie wszelkich procedur, obsługujemy inwestorów kompleksowo. Jako nasz Klient możesz mieć pewność, że bezpiecznie przeprowadzimy Cię przez cały proces i zadbamy o każdy detal, przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wypełnij poniższy formularz, a porozmawiamy o szczegółach.

Udostępnij

Ostatnie artykuły